เอกสารนำเสนอ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ดาวน์โหลด
ORI - Info ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ดาวน์โหลด
ORI - Info ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ดาวน์โหลด