ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
17.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
6,773,700
เปลี่ยนแปลง
-0.50
% เปลี่ยนแปลง
-2.78
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.40 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.90 - 23.50
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2561 (15:49)
Chart Type