ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
7.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
11,516,600
เปลี่ยนแปลง
-0.20
% เปลี่ยนแปลง
-2.52
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.70 - 8.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.30 - 22.50
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2561 (16:38)
Chart Type