ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
19.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
14,185,300
เปลี่ยนแปลง
+0.30
% เปลี่ยนแปลง
+1.57
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.40 - 20.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.80 - 20.00
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 (16:37)
Chart Type