ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
11.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
114,600
เปลี่ยนแปลง
-0.10
% เปลี่ยนแปลง
-0.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.90 - 11.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.80 - 14.10
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2560 (15:23)
Chart Type