ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
7.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,454,400
เปลี่ยนแปลง
-0.20
% เปลี่ยนแปลง
-2.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.80 - 8.05
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.80 - 14.20
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธันวาคม 2559 (16:39)
Chart Type